• 1 Brevduesport
    En højtflyvende hobby
  • 2 Brevduesport
    En højtflyvende hobby
  • 3 Brevduesport
    En højtflyvende hobby
  • 4

         Velkommen til
        
         Sektionsklub 35


       En klub under

       De Danske Brevdueforeninger
Sektion 35 der er en del af De Danske Brevdueforeninger, og er til enhver tid underkastet disses love og bestemmelser, omfatter i alt 5 brevdueforeninger, og strækker sig geografisk fra Horsens i syd over Skanderborg til Århus.                                                                                                     
De 5 foreninger danner tilsammen foreningen "Sektionsklub 35" hvis formål er, at arrangerer supplerende kapflyvninger til den af
De Danske Brevdueforeninger's vedtagne kapflyvningsplan, evt. at arrangerer lokale udstillinger eller andre arrangementer, som i Sektion 35's regi er med til at varetage fælles interesser til brevduesportens fremme.
Sektions-bestyrelsen:    
Formand: Jan Madsen, 073 Tlf.  28 77 10 99
Kasserer/sekretær: Anders Brøbech, 073 Tlf.  23 20 35 88
Bestyrelsesmedlem: Johannes Markussen, 046 Tlf.  20 33 72 88
Foreningerne:

017 "Århus"  046 "Horsens" 073 "Skanderborg"

 153 "Tempo" 154 "Standard"

 
 Referat fra repræsentantskabsmødetUge 23 Tønder - ændret til Aabenraa

Hent opdatering her:

017    046    073    153    154
  Brevduen slår postvæsnet i hurtighed, men kan det passe, at brevduen var det hurtigste transportmiddel i 1972 til at transportere pressefotografens filmruller fra OL-konkurrencerne i bugten ved Kiel til Aarhus?Hent DdB's anmeldelsesskema til udstilling her:

skema_udstilling 

(højreklik og "Gem destination som") gem filen på pc

 og åben med adobe Reader. Udfyld og print skemaet.